SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Städhjälp hemma
January 11th, 2013

”25 nya anställda per år sedan starten 2007 är en utveckling att vara stolt och glad över”, säger Peter Svanborg. Han är VD för Hjälp Hemma, ett företag som erbjuder hushållsnära tjänster. ”Första året var vi runt 25 medarbetare och i år, fem år senare, är vi drygt 100. Det gick lite snabbare än vad jag hade tänkt mig, men jag klagar inte”, skrattar Peter.

I och med de skattelättnader som lagstadgats har hushållsnära tjänster blivit allt populärare. Hjälp Hemma (www.hjalphemma.se ) riktar sig till privatpersoner och familjer och bland dessa har behovet visat sig vara stort.

”Vi märker ju väldigt tydligt hur belastande det kan vara idag, för exempelvis en barnfamilj”, berättar Peter. ”Alla bestyr sliter på föräldrarna men också på barnen. Man hittar inte den tid man längtar efter att spendera tillsammans med sina närmaste”.

Hjälp Hemma erbjuder olika abonnemang, allt för att passa kundernas behov. Människor behöver avlastning med olika sysslor och man behöver ha det olika ofta. ”Kundanpassning är jätteviktigt”, fortsätter Peter. ”En kund ska inte känna att den betalar för något den inte behöver. Det är sådant vi på Hjälp Hemma lärt oss längs vägen och ständigt försöker förbättra”.

En annan del som ständigt förbättras är vården om de anställda. På Hjälp Hemma får de anställda den hjälp och det stöd de behöver för att kunna fungera optimalt och trivas med sitt arbete.

”Det är lika viktigt med glada medarbetare som med glada kunder”, avslutar Peter. Vi försöker till exempel att hjälpa våra anställda med kurser och fortbildning, där det behövs”.


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa