SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
När du behöver se både långt och kort
May 17th, 2014

Bifokala linser är den gemensamma termen för glasögon som har två typer av optiska effekter. Syftet med bifokala linser är att förbättra synen både på kort och långt avstånd utan att man ska behöva byta glasögon hela tiden, utan har allt i samma glas. Progressiva glasögon används ofta för att hjälpa patienter som diagnostiseras med presbyopi, vilket är en oförmåga att fokusera på föremål som är nära. Anledningen till att bifokala glasögon har en skiljelinje i mitten är att den främsta linsen är utformad för att korrigera långsynthet, medan det nedre linspartiet är mer konvex, och korrigerar närsynthet. Eftersom människor vanligtvis titta ner när man läser ligger den konvexa delen placerad i den nedre delen av linsen.
De flesta historiker anser att Benjamin Franklin uppfann den bifokala linsen. Franklin tog dock aldrig patent på denna uppfinningar. Man tror att han började arbeta på idén om progressiva glasögon någon gång före 1760 och presenterade sin slutprodukt 1785. Dr John Borsch, jr fulländade designen genom att smälta linserna tillsammans och patenterade sin skapelse 1908.

Även bifokala linser var en otrolig fördel vid tiden för sin uppfinning. Det åtgärdade problem som överansträngning och huvudvärk – som ofta följde av. Sedan dess har de progressiva glasen utvecklats långt längre än Benjamin Franklin hade kunnat drömma om.

Kanske blev du nyfiken av den här texten och vill veta mer om glasögon. En sida som innehåller massor om precis detta är http://www.glasogonmode.se. Här hittar du en lång rad artiklar som bör intressera dig.


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa