SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Långt innan smartphonen
February 5th, 2013

De flesta har idag en mobiltelefon. I världen räknar man med att det finns runt 2 miljarder mobiltelefoner. I Europa är det till och med så att vi statistiskt sett har flera stycken per person. Men det var inte länge sedan det bara var några få som hade råd att köpa mobiltelefon och att ringa med den. Det var på Yuppisarnas 80-tal. Men mobiltelefonen är egentligen mycket äldre än så. Den första mobiltelefonen med fungerande samtalstjänst utvecklades av Bell Laboratories och fanns i Missouri 1947.
Sverige var inte långt efter och var dessutom först med det första mobiltelefonisystemet som kallades MTA (Mobil Telefonisystem version A). Senare kom även MTB och MTC. Det första samtalet i Sverige genomfördes 1950 av ingenjör Sture Lauhrén och var till fröken Ur. Det dröjde dock ytterligare 30 år innan systemen var så pass smidiga och utbredda att de kunde introduceras till allmänheten.
Sedan gick det desto fortare. Nu har det gått ytterligare 30 år och mobiltelefonen är för de flesta människor lika självklart som tak över huvudet. Eller i omvänd ordning, för det är mycket troligt att du hittar en uteliggare i Sverige med mobiltelefon än utan.
De senaste 50 åren är det massor av maskiner som förändrat vår vardag och skapat den civilisation vi har idag. Och allt drivs av el, som tyvärr blir allt dyrare. Tyvärr eftersom vi numer blivit beroende av de maskiner som kräver ström.
Skaffa dig därför så billig el det bara går på http://www.elpris.biz.


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa