SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
HR ledning & strategisk rådgivning
April 23rd, 2013

I vissa specifika situationer behöver företag och andra organisationer extra HR support. Vi på HRM Solutions erbjuder ett flertal attraktiva konsulttjänster—exempelvis temporär HR ledning, strategisk rådgivning, utbildning och revision. Vi har mångårig erfarenhet av att hjälpa organisationer ta sig igenom omvandlings- och optimiseringsfaser. Våra tidigare uppdragsgivare inkluderar stora såväl som små organisationer, svenska såväl som internationella. hrmsolutions.se

Vårt mentorskapsprogram skräddarsys för varje klient och riktar sig sig framför allt till ledningspersonal inom HR som behöver hjälp att finna sig till rätta i en ny situation. Det kan röra sig om nyligen befordrade chefer som fått ett utvidgat ansvarsområde eller chefer som måste anpassa HR funktionen i ett omstrukturerat företag till följd av expansion eller avyttring. Programmet sträcker sig över cirka ett år och inbegriper ett tiotal mentorsmöten. Vid behov kan programmet förkortas eller förlängas.

En annan av våra tjänster är HR Audit. Vi erbjuder en systematisk genomgång av din HR funktion där vi tittar på processer, rutiner, strategi och prioriteringar. Syftet är sätta samman ett åtgärdsprogram så att HR funktionen ligger i linje med uppsatta produktivitets- och vinstmål. Det kan röra sig om justeringar av rekryteringsförfaranden eller befordringsgången. Vi på HRM Solutions hjälper dig att bygga en starkare och mer konkurrenskraftig organisation.

HRM Solutions är ett företag som formulerar insatsprogram för både operativ och strategisk nivå. Mer information om oss och våra tjänster hittar du på www.hrmsolutions.se. Om du har frågor eller vill prata mer om vår verksamhet med någon av våra representanter, ring +46 722 216 750. Du kan även kontakta oss via email: info@hrmsolution


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa